PRIVACY

 

Schiller's Reizen houdt zich aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op onze website maken we gebruik van contactformulieren. De gegevens die u hier invult, worden door ons alleen gebruikt om uw vragen of verzoeken te behandelen. Uw gegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit gedeeld met personen buiten Schiller's Reizen.

Privacy beleid

Schiller's Reizen hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Hieronder informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Wanneer u gegevens aan Schiller's Reizen verstrekt, vallen uw gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

Invullen van persoonsgegevens
Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult, gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over reisproducten te informeren.

Verwerking van persoonsgegevens
Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren, kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons heeft geboekt. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens
Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wil, kunt u dit doen bij: info@schillersreizen.nl

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: info@schillersreizen.nl

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy beleid. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.